Despre 65 plus reACTIV

65+ ReACTIV a luat naștere ca urmare a participării FCC în cadrul programului de instruire și mentorat “Policlinica de marketing și comunicare”, derulat de Fundația Friends for Friends, cu susținerea financiară a Romanian American Foundation. Datorită faptului că răspunde mai multor direcții strategice ale FCC, 65+ ReACTIV a devenit un program foarte important.

Obiectiv principal: crearea unui cadru complex – informal și formal – care să facă posibilă prelungirea vieții active a persoanelor vârstnice, prin implicare voluntară și civism. Atingerea acestui obiectiv nu este o sarcină ușoară. Pe lângă armonizarea intereselor tuturor părților implicate:

– persoane vârstnice, organizatii neguvernamentale care oferă servicii, specialiștii diverselor centre de zi și cluburi finanțate de către administrația locală, medici de familie, diversele biserici, companii etc.

– cu soluțiile propuse pentru prelungirea vieții comunitare active, Fundația Comunitară Cluj promovează, la nivelul întregii comunități, ierarhia sistemică firească.

Ce am reușit să realizăm până acum?

  • Accesarea unui grant de 5.000 USD din partea Romanian American Foundation, pentru construirea programului.
  • Contactarea a peste 100 de ONG-uri din Cluj-Napoca, prezentarea proiectului și a perspectivei unui parteneriat, 20% dintre aceștia răspunzând pozitiv.
  • Implicarea a cel puțin 122 de persoane, cu vârste cuprinse între 58 și 92 de ani, prin colaborarea cu 3 mari centre de zi pentru persoane vârstnice, în vederea identificării nevoilor acestora, care să stea la baza dezvoltării programului; aplicarea unui chestionar cu 13 întrebări pentru a afla nivelul de implicare în acțiuni de voluntariat pe care le-au avut pe parcursul vieții și interesul în implicarea în acțiuni de voluntariat în viitor.
  • În urma analizei datelor, 54% dintre cele 122 de persoane doresc să fie implicați în acțiuni viitoare de voluntariat, mai ales în domenii precum cultură, sport și social; de asemenea, în timpul cercetării am aflat povești de viață uimitoare legate de perioada comunistă, revoluția din ‘89, perioada de tranziție la democrație și despre viața lor în prezent. 

Viața seniorilor vezută altfel

De la povești de viată, la povești de carieră printre râsete și glume cu seniorii Clujului.

Echipa proiectului 65 plus reACTIV

Marian Dobre

Director executiv

Gabriel Todoran

Assistant Grantsmaking

Menu